Certification

VN EN
 
nhu.tatechco@gmail.com
 
028 6650 6580

Certification


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CREATE ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỀM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM, PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

THANH AN TECHNOLOGY CO.,LTD

Địa chỉ: Tòa nhà SACOM, Lô T2/4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, P.Tân Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 028 6650 6580

Email: nhu.tatechco@gmail.com

Web: www.tatechvn.com

newsletter
Follow us :

Designed by Vietwave

028 6650 6580